Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Bártfainé Kertai-Kiss Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók holisztikusan láthassák saját mûködésük – érzéseik, gondolataik és viselkedésük - okait és következményeit. A
hallgatók
szakirodalom megismerésén
keresztül és helyzetgyakorlatok segítségével ismerhetik meg jobban saját mûködésüket és nyerhetnek betekintést másokéba. Megismerhetik az
önkifejezés
módjait, valamint képessé
válhatnak konstruktív visszajelzések adására. Prezentáción keresztül csoportmunka és önmenedzselési képességek fejlesztése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zh, prezentáció.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Miért fontos az önismeret?
2. Önreflexió. Személyiség és érzelmi intelligencia
3. Énkép

Hallgatói prezentációk
4. Viszonyom a társadalomhoz/ a családhoz/ a társaimhoz. Komfortzóna, Johari-ablak

Hallgatói prezentációk
5. Tudat, tudattalan. Elfojtás, elhárító mechanizmusok.

Hallgatói prezentációk
6. Maslow önmegvalósítás szükséglete, Flow, individuáció folyamata

Hallgatói prezentációk
7. Csoport és együttmûködés, Munkacsoportban betöltött (vezetõi) szerep

Hallgatói prezentációk
8. Konfliktuskezelés

Hallgatói prezentációk
9. önnevelés, önfejlesztés, önmenedzselés

Hallgatói prezentációk
10. Asszertivitás, értõ hallgatás, segítõ visszajelzés

Hallgatói prezentációk
11. zh
12. Problémamegoldás és kreativitás

Hallgatói prezentációk
13. szeretet 5 nyelve.

Hallgatói prezentációk
14. pót zh
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
zh, prezentáció alapján megajánlott jegy szerezhetõ
vizsga
 
Kötelező irodalom: Forgách József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó
Ajánlott irodalom: Eric Berne (1984): Emberi játszmák. Gondolat Kiadó
Daniel Goleman (2008):Érzelmi intelligencia Háttér Kiadó
Carl Gustav Jung (2000):Az ember és szimbólumai, Göncöl Kiadó
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000.