Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. László Gábor Oktatók: dr. László Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A számítógépes üzleti hálózatok fogalmának és területeinek kiterjesztése az informatikai megoldásokon túlmutatóan komplex jogi, informatikai és
gazdasági
kontextusba helyezése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tájékoztató a félévi munkáról, követelmények ismertetése.
2. Hálózatok a gazdaságban és a társadalomban.
3. Társadalmi hálózatok, mint üzleti modellek.
4. Digitális ujjlenyomatok.
5. Hálózati infrastruktúrák.
6. Adatvédelem és adatbiztonság hálózatos környezetben.
7. Hálózati biztonság.
8. VPN.
9. Felhõ alapú megoldások – IaaS.
10. Felhõ alapú megoldások – SaaS.
11. Felhõ alapú megoldások biztonsági kérdései.
12. VOIP technológia gazdasági kérdései.
13. VOIP technológia technológiai háttér.
14. Esettanulmányok.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Szóbeli vizsga elõre megadott tételsor alapján, amely a tematikára épít.
Teljesítmény Érdemjegy
- 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: Bõgel György: Üzleti elvárások - informatikai megoldások, HVG Könyvek, 2009, Budapest
Valamint az elhangzó órai anyagok.
Ajánlott irodalom: Barabási Albert-László: Villanások – a jövõ kiszámítható, Nyitott Könyvmûhely, Budapest, 2010.
Gates, B.: Üzlet @ gondolat sebességével, Alexandra kiadó, Pécs, 2006.
 
Egyéb segédletek: A tárgy honlapján közzétett anyagok, amelyek az OE Moodle keretrendszerébõl, vagy az elsõ órán bemutatott tanszéki, vagy egyéb keretrendszerbõl
tölthetõk le
azonosítás után (alapértelmezésben a hallgatók Neptun bejelentkezéséhez használt azonosítója).
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgyat a hallgatóság észrevételeinek alapján korszerûsítjük. Oktatói munka hallgatói véleményezése. A tárgyból igény szerint konzultációt tartunk.
Lehetõség
van TDK dolgozatok írására is, a tárgyhoz kapcsolódó témákból.