Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. László Gábor Oktatók: dr. László Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az elektronikus üzlet fogalmának és területeinek megismertetése a hallgatókkal
komplex módon jogi, marketing, informatikai és vállalkozásszervezési aspektusból.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tájékoztató a félévi munkáról, követelmények ismertetése. Az e-kereskedelem és az ebusiness
kulcsfogalmai.
2. Az e-kereskedelemtõl az e-üzletig. Az e-üzlet tényezõi. Az e-business stratégia
megközelítései, vállalati e-business stratégiák.
3. E-business infrastruktúrák - Hálózatok a gazdaságban és a társadalomban.
Infrastruktúra, domain nevek, biztonsági kérdések, titkosítási algoritmusok. Az
elektronikus aláírás
4. E-business infrastruktúrák – Az online megjelenés, honlap tartalmi elemei, honlap
kialakításának szempontjai. Webergonómia, szabványok.
5. E-business infrastruktúrák - fizetési módozatok és rendszerek.
6. Jogi kérdések, Fogyasztóvédelem.
7. E-marketing. Keresõmarketing.
8. E-marketing. Web 2, online és vírus marketing, társadalmi hálózatok, kommunikáció.
9. Gyakorlati alkalmazások. Az online tartalmak és szolgáltatások.
10. Gyakorlati alkalmazások. Elektronikus piacterek. Aukciók. Az e-beszerzés.
11. Gyakorlati alkalmazások. E-logisztika, e-ellátási lánc.
12. Gyakorlati alkalmazások. Központi államigazgatás – E-kormányzat és e-kormányzati
szolgáltatások.
13. Esettanulmányok.
14. Stratégiai fejlesztési kérdések. Az e-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése.
Nemzetközi kitekintés.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Szóbeli vizsga elõre megadott tételsor alapján, amely a tematikára épít.
Teljesítmény Érdemjegy
- 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
 
Kötelező irodalom: Anderson, C.: Hosszú farok, HVG Könyvek, 2007, Budapest
Kalakota, Ravi - Robinson, Marcia M.: Az e-üzlet - információs társadalom A-tól Z-ig Typotex
2002.
Valamint az elhangzó órai anyagok.
Ajánlott irodalom: Batelle, J.: Keress! HVG Könyvek, 2006, Budapest
Talyigás Judit -Mojzes Imre: Az új gazdaság útikönyve: az elektronikus kereskedelem,
Mûegyetemi Kiadó, 2005, Budapest
Eszes István - Bányai Edit: Online M@rketing, KJK-KERSZÖV Kft., 2002, Budapest
Verebics János: Elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-ORAC, 2002, Budapest
Gates, B.: Üzlet @ gondolat sebességével, Alexandra kiadó, Pécs, 2006.
 
Egyéb segédletek: A tárgy honlapján közzétett anyagok, amelyek az OE Moodle keretrendszerébõl, vagy az elsõ órán
bemutatott tanszéki, vagy egyéb keretrendszerbõl tölthetõk le azonosítás után (alapértelmezésben a
hallgatók Neptun bejelentkezéséhez használt azonosítója).
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgyat a hallgatóság észrevételeinek alapján korszerûsítjük. Oktatói munka hallgatói véleményezése. A
tárgyból igény szerint konzultációt tartunk. Lehetõség van TDK dolgozatok írására is, a tárgyhoz kapcsolódó
témákból.