Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kiss Mariann; Lakyné Pomázi Ildikó; Dr. Majláth Melinda;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG12MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A tantárgy ismereteket közvetít a piacról, annak mûködésérõl, a vállalatok marketingmenedzsmentjének eszközeirõl, s egyben megalapozza a késõbbi félévek szakmai marketing tárgyait (piackutatás, szolgáltatásmarketing, médiamarketing, stb.).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- órákon való részvétel,
- egy zárthelyi dolgozat megírása az árpolitika (9.elõadás és gyakorlat) után(70 pont),
- órai munka (30 pont).
Összesen min. 50 pontot kell elérni az aláíráshoz.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A marketing alapfogalmai és a marketing integrálása a vállalati gyakorlatban
2. 2. Fogyasztói piac és vásárlói magatartás
3. 3. Szervezeti piac és beszerzési magatartás
4. 4. A piacszegmentálás folyamata és menete a fogyasztói és szervezeti piacon
5. 5. Marketingstratégia
6. 6. Vállalati termékpolitika I. Termékszortiment alakítása, márkázás, életgörbe-menedzsment
7. 7. Vállalati termékpolitika II. A szolgáltatások sajátosságai és menedzselése
8. 8. Árpolitika I. A listaárak képzésének szempontjai és fõbb módszerei
9. 9. Árpolitika II. Az árképzés gyakorlata
10. 10. Értékesítéspolitika I. Az értékesítési lánc felépítése és logisztikája
11. 11. Értékesítéspolitika II. Az értékesítési pontok elhelyezése és marketingmenedzsmentje
12. 12. Marketingkommunikáció I. A kommunikáció modelljei, a fõbb reklámformák
13. 13. Marketingkommunikáció II. A reklámfolyamat menedzselése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, 50% kell a vizsga sikerességéhez
 
Kötelező irodalom: Kiss Mariann (2005): Alapmarketing, Aula Kiadó, 206.o.
Kiss Mariann (2005): Alapmarketing példatár Aula Kiadó, 159