Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 8
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Dr. Nagy Imre Zoltán;
 
Előtanulmányi feltételek: A tárgyat felvehetik bármely szak II. évfolyamos külföldi hallgatói
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. hét és 12. hét Konzultáción beszámoló
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Die Entwicklung der Unternehmensführung (Historischer Zurückblick)
Gesellschaftsformen und die Eigentümerführung.
2. Die praktischen Gebiete der Unternehmensführung, die Botschaft des Unternehmens( Die Rolle der Führung der Innovation und des Marketings in der Unternehmensstruktur
3. Die praktischen Gebiete der Unternehmensführung, die Botschaft des
4. Die Rolle der Führung der Produktion, der Beschaffung, des Vertriebs, der Finanzen und Rechnungsführung und Humanressourcen in der Unternehmensstruktur.
5. Kontrollarbeit
6. Führungsmethoden und Techniken
7. Die Diagnose der Organisation, Geschäftsplan.
8. Feasibility study, Beratung.
9. Die Persönlichkeit des Leiters..
10. Die kulturellen Aspekte der Führung.
11. Führungsstylen. Der Unternehmungsgeist
12. Kontrollarbeit
13. Die Steuerung der Muttergesellschaften und die Verantwortung der Leiter der Tochtergesellschaften.
14. Bekanntmachung konkreter unternehmerischer Führungs- und Steuerungssystemen.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgára bocsátás (aláírás) feltétele: Legalább elégséges (2) beszámoló
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli