Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Fenyvesi István Oktatók: Fenyvesi István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél:
A hallgatók áttekintést kapjanak a korszerû folyamathatékonyság növelõ módszerekrõl és az azok közötti különbségekrõl.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
aláírás feltétele: egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása (minimum 2-es osztályzat)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Új szervezési módszerek iránti igény kialakulása
2. 2. A TQM és a BRP fogalma és alapjai
3. 3. TQM módszertana
4. 4. BRP felosztása hatóköre szerint, fõ módszertani elemei
5. 5. BPR eszközrendszere
6. 6. Benchmarking
7. 7. BRP-t támogató módszertanok és informatikai megoldások
8. 8. Folyamat teljesítmény mérés
9. 9. Folyamatmenedzsment megoldások, eszközök
10. 10. Folyamatközpontú szervezet
11. 11. BPR és a tevékenység alapú költségszámítás kapcsolata
12. 12. BPR, ISO és az ERP rendszerek kapcsolata
13. 13. BPR és workflow menedzsment kapcsolata
14. 14. Esettanulmány, megvalósult projekt bemutatása és elemzése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

 
Kötelező irodalom: Arthur R. Tenner – Irving DeToro: BPR – vállalati folyamatok újraformálása, Bp. 1998
Ajánlott irodalom: Michael Hammer – James Champy: Business Process Reengineering, Bp. 2000
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula 2003
Chikán Attila – Demeter Krisztina: Értékteremtõ folyamatok menedzsmentje Aula 2003
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint