Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. habil. Michelberger Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A vállalkozás alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek és készségek elsajátítása, segítségnyújtás az üzleti gondolatok megvalósításában.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
9. Zárthelyi
13. Házi dolgozat leadás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A vállalkozás célja, környezete, a piaci verseny

Új vállalkozás indítása, ötletgyûjtés
2. 2. A vállalkozás folyamata

Termék és piaci környezet felmérés
3. 3. A vállalkozás fejlesztése és az optimális üzemméret

Háttér tervezési számítások, személyi és szervezeti feltételek
4. 4. A vállalkozás helyzetértékelése

Az üzleti tervezés
5. 5. Válságmenedzselés

Tõkeszükséglet számítás
6. 6. Csõd, felszámolás, végelszámolás

Vállalkozási forma megválasztása
7. 7. Vállalkozási formák áttekintése

Egyéni vállalkozás indítása
8. 8. Korlátlan felelõsségû vállalkozások

Társasági szerzõdés készítése
9. 9. Korlátolt felelõsségû társaság

ZH
10. 10. Részvénytársaság

Mûködési terv (SZMSZ, ÁKN terv)
11. 11. Franchise

Optimális üzemméret tervezés
12. 12. Kisvállalkozások szervezése és fejlesztése

Piaci értékesítési módszerek
13. 13. Az állami tulajdon szerepe

Fejlesztési lehetõségek és források
14. 14. Munkaügyi ismeretek

Hitel felvétel elõkészítése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy.: Vállalkozások szervezése
Ajánlott irodalom: Hisrich, R.D. – Peters, M.P.: Vállalkozás