Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Enyedi Miklósné dr. Oktatók: Pál Aba;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél:
Az utóbbi idõben a „termelõ” iparágak szerepe fokozatosan csökken, a gazdaságok nem-pénzügyi szektoraiban a szolgáltatások veszik át a vezetõ szerepet. A szolgáltatások viszont több szempontból is eltérõ sajátságokkal rendelkeznek. Mindezek alapján szükséges, hogy a hallgatók megismerjék a szolgáltatás-marketing specifikumait.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. Zárthelyi
13. Zárthelyi
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A szolgáltatásmarketing kialakulása, fejlõdése és kapcsolata a termékmarketinggel.
2. 2. Szolgáltatások marketingspecifikumai.
3. 3. Marketingmix specifikumok: szolgáltatástermék, árpolitika.
4. 4. Csatornapolitika, kommunikáció, emberi tényezõ, tárgyi elemek, szolgáltatás folyamata
5. 5. Eredménykockázatot csökkentõ mechanizmusok: sztenderdizálás, minõségmenedzsment.
6. 6. Franchise
7. 7. Zárthelyi
8. 8. Fizetésmenedzsment, kapacitásmenedzsment
9. 9. Márkamenedzsment, frontvonal menedzsment
10. 10. Panaszhelyzet kezelése, belsõ marketing, ügyfélpolitika, tárgyiasítás
11. 11. Alkalmazások: vevõszolgálat, gépjármû szerviz, kereskedelem, pénzintézetek, túrizmus, projektek..
12. 12. Alkalmazások: gyorskiszolgálók, non-profit üzletágak, légi társaságok, posta-távközlés, üzemanyagtöltõ állomások.
13. 13. Zárthelyi
14. 14. Speciális marketingek: gerilla marketing, vírus-marketing
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

 
Kötelező irodalom: Kotler: Marketing management, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993.
Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing (Mûszaki Könyvkiadó, Budapest)
Ajánlott irodalom: Olach Zoltán: A marketing szemlélete és gyakorlata, Ligatura Kft. Vác
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint