Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pál Aba Oktatók: Karay Tivadar;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 9
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél:
A hallgató ismerje meg azt a gazdasági környezetet, amelyben üzleti tevékenységet fog folytatni. Készüljön fel azokra a helyzetekre, amelyekben döntésének helyességét etikai szempontoknak kell meghatározniuk.


Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
3. hét: Beadandó feladat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Erkölcs, jog, Etika és gazdaság, történeti összefüggések, globalizáció
2. 2. Kommunikáció, Propaganda, Reklám
3. 3. Az üzleti élet alapelvei, Szaketikák
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Üzleti etika - Saldo 1994.
Dr. Barta Tamás-W.Barna Erika: Személyiség, kommunikáció, etika
Ajánlott irodalom: David C. Korten: Tõkés társaságok világuralma
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint