Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pál Aba Oktatók: Karay Tivadar;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Oktatási cél: A hallgató ismerje meg azt a gazdasági környezetet, amelyben üzleti tevékenységet fog folytatni. Készüljön fel azokra a helyzetekre, amelyekben döntésének helyességét etikai szempontoknak kell meghatározniuk.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. hét Zárthelyi
14. hét Zárthelyi, feladatbeadás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Erkölcs, jog, erkölcs, gazdaság
2. 2. Etika és Gazdaság, történeti összefüggések
3. 3. Kommunikáció
4. 4. Szerzõdés, tárgyalás, Propaganda elmélet
5. 5. Propaganda, reklám, csomagolás
6. 6. Az üzleti élet alapelvei:I
7. 7. Az üzleti élet alapelvei:II
8. 8. Adózás, közbeszerzés, biztosítás
9. 9. Vállalkozások ökológiai felelõssége
10. 10. A világot behálózó marketing
11. 11. Informatika,Szabad szoftver, Creative Commons
12. 12. Üzleti lobbik, globalizáció
13. 12. Üzleti lobbik, globalizáció
14. 14. Zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Pontozás feladatbeadás és 1 zárthelyi
 
Kötelező irodalom: Üzleti etika - Saldo 1994.
Dr. Barta Tamás-W.Barna Erika: Személyiség, kommunikáció, etika
Ajánlott irodalom: David C. Korten: Tõkés társaságok világuralma
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint