Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Turcsányi Katalin Oktatók: Dr. Turcsányi Katalin;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 2
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A controlling fogalma, feladata, területei. A controlling szervezet a vállalati hierarchiában
2. A tervezés fogalma szerepe a vezetésben, a tervezési munka követelményei és folyamata
3. A stratégiai tervezés és a controlling. Az operatív tervezés és a controlling
4. A költségek fogalma, csoportosítása, fedezeti költségszámítás
5. A kalkuláció fogalma és fajtái
6. Határköltség, rétegköltség számítások
7. Controlling - módszerek. Terv-tény eltérés vizsgálat
2. 8. A vezetésorientált számvitel fogalma és feladatai, a controlling számviteli háttere
9. A költségek tervezése, tervköltségvetés. Standard költségszámítás.
10. Vagyoni, pénzügyi helyzet elemzése, likviditás, stabilitás vizsgálata
11. Controlling információs rendszer. Tervezési és beszámolási rendszer kiépítése, mutatószámok rendszere
12. A vállalati funkciók controllingja
13. Befektetési döntéseket megalapozó gazdaságossági számítások
14. A kockázat kezelése a befektetési döntéseknél
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgapontok 30 %-a az útmutatóban közzétett házi feladat készítésével, 70 %-a a vizsgaidõszakban megírt vizsgadolgozattal szerezhetõ meg.