Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Katona Kis Viktória;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ mikro- és makrogazdasági összefüggések elsajátítása, a gazdasági szereplõk és döntéseiket befolyásoló tényezõk megismerése, a vegyes
gazdaság mûködési mechanizmusának áttekintése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Részvétel a TVSZ elõírásai szerint. A kurzus írásbeli vizsgával fejezõdik be.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Bevezetés a piacgazdaságba: piac, piaci kategóriák, piaci törvényszerûségek, kereslet rugalmasság
2. 2. Fogyasztói magatartás
3. 3. Vállalat – Rövidtávú technikai és költségösszefüggések, piactípusok és vállalati magatartás
4. 4. Jövedelem- és termékáramlás a gazdaságban, gazd. teljesítményének számbavétele
5. 5. Munkapiac, pénzpiac, munkanélküliség, infláció
6. 6. Gazdaság állami szabályozása, fiskális- és monetáris politika
 
Kötelező irodalom: BMF, KGK, Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyûjtemény
Ajánlott irodalom: P.A.Samuelson – W.D.Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó Bp. 2005.