Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az üzleti élet szereplõi számára nélkülözhetetlen üzleti tervezés módszereinek és eszközeinek
megismertetése, a komplex üzleti tervezés belsõ összefüggéseinek bemutatása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
6. ZH a teljes tananyagból
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mi az üzleti terv? Kinek készül és mire jó az üzleti terv?
A vállalkozás helyzete
Az üzletág
2. Piackutatás
A termék
Reklám, emberi tényezõ, fizikai környezet, termelési folyamat
3. Pénzügyi elemzés
A személyzeti munka tervezése
Adminisztráció
4. Marketing terv
Kockázatbecslés
5. Az üzleti terv szerkezete
6. Zárthelyi dolgozat írása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi jegy megszerzésének módja: Legalább elégséges (2) szintû zh. eredmény.
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: Lakyné Pomázi Ildikó: Üzleti tervezés (oktatási segédanyag)
Ajánlott irodalom: Ernst and Young: Üzleti terv-kalauz
CO-NEX Könyvkiadó és Terjesztõ Kft. 1996.
Szerzõk: E.S.Siegel – B.R.Ford – J.M.Bornstein