Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Tibor Ágnes Oktatók: Dr. Tibor Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél:
A kurzus célja, hogy a hallgatók
- különbözõ vonatkozásokban végiggondolják saját erõsségeiket (és gyengéiket);
- hogy közelebb kerüljenek ahhoz, hogy eldöntsék, milyen tekintetben akarnak megváltozni, és mit fogadnak el magukban olyannak, amilyen;
- végiggondolják, mit jelent számukra a siker, a boldogság, s hogyan akarják ezeket elérni saját életükben;
- hogyan viselkednek a személyközi kommunikációban, s mit szeretnének ezen javítani;
- végiggondolják, megbeszéljék és gyakorolják olyan, gyakran felmerülõ problémáikat, mint a kudarcnak és a bizonytalanságnak az elviselése, a kockázatvállalás;
- megismerjék saját konfliktuskezelési módszereiket, s ha szükségesnek látják, tanuljanak technikákat, hogyan lehetne változtatni azokon;
- felismerjék, hogyan viselkednek kis-és nagycsoportban;
- milyen módszerekkel tudnak hatni másokra, hogyan tudnak önérvényesítõ módon viselkedni.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. . Mi érdekel, milyen életpályát tervezek magamnak? Milyen munkát, milyen családi életet, milyen hobbit szeretnék? (Múltam felvázolása, jövõm átgondolása a fenti szempontok alapján.) Témaválasztás az elõadáshoz
2. 2. Önismeret I. Kommunikációs szokásaim – kérdõív kitöltése és megbeszélése
3. 3. Önismeret II: Kreativitás-mérés egy tréning-játékon keresztül, személyes érdeklõdés mérése
4. 4. . Önismeret III. Konfliktuskezelési módszereim – kérdõív kitöltése – játék (lehetõség szerint egy tréning keretében)
5. 5. Önismeret IV. Az elõzõ heti kérdõív megbeszélése. Bizalomjáték és megbeszélése. (Ha lehet, ez is egy tréningen valósul meg.) Ebben az esetben: Kockázatvállalási képességek kipróbálása.
6. 6. . Az egymásra való odafigyelés gyakorlása egy tréninggyakorlaton keresztül. Változtatnivalóim.
7. 7. . Önismeret V. Ok vagyok, OK vagy. Elõadás. A téma csoportos megbeszélése
8. 8. Az önérvényesítés (vs. aggresszivitás vagy alárendelõdés) filozófiája és technikái
9. 9. Hallgatói prezentációk videofelvétellel
10. 9. Hallgatói prezentációk videofelvétellel
11. 11. Hallgatói prezentációk videofelvétellel
12. 11. Hallgatói prezentációk videofelvétellel
13. 13. Hallgatói prezentációk videofelvétellel
14. 14. Hallgatói prezentációk videofelvétellel
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyakorlati jegy kialakításának módszere: Szubjektív értékelés az órai aktivitás alapján, a saját jegyzet készítése és egy választott témájú elõadás tartása a csoport elõtt. Hiányozni legfeljebb két alkalommal – 4 óra –lehet, s a munkafüzetben azt is pótolni kell. A leadott anyagok, a megtartott prezentációk, a korrektül vezetett munkafüzet képezi az értékelés további alapját.
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: A tanár által kézbe adott anyagok és kitöltött kérdõívek, saját jegyzetek dossziéba összegyûjtve (munkafüzet)
Thomas Harris: „OKÉ vagyok OKÉ vagy”, Tibor Ágnes – Tibor Éva: Boldogulástan (készülõ jegyzet)
Ajánlott irodalom: Dale Carnegie: „Sikerkalauz 1” , Steven Covey: „A sikeres élet 7 aranyszabálya”, Tibor Ágnes – Gruber Cecília: „Kamasznak lenni… „