Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2015/16/1
 
Szakok: ERASMUS; Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Szabó Richard Oktatók: Szabó Richard;
 
Előtanulmányi feltételek: Angol nyelvi követelmény, Makroökonómia
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: High qualified knowledge of the Cash Flow in the daily corporate decision.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Homework till 10th may or 10th december
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. The Importance of Managing Cash and Liquidity
2. The structure of the Annual Report (international and national)
3. The Statement of Cash Flow
4. The Cash Budget: Key Planning tool
5. The Cash and Working Capital cycle
6. Illustration of the Cash Cycle Time Line
7. Cash Gathering: Managing Receivable and Cash Collection
8. Credit Policy costs
9. Inventory Investment
10. Determination of the Economic Order Quantity
11. Accunt Payable and Accruals
12. Setting a Payables Policy
13. Creative ways of Meeting Cash Needs
14. Tutorial consultation
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
To participiat in the lessons, final paper.
Ajánlott irodalom: J. Markham Collins : Cash Flow and Liquidity Management ISBN 963 8401 17 6
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000