Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Tibor Ágnes Oktatók: Dr. Tibor Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél:
A hallgató jártasságra tegyen szert a kommunikáció különbözõ formáiban, elsõsorban a fõiskolán igényelt írásbeli és szóbeli prezentációban. Ismerkedjen meg az önéletrajz és a szakdolgozat készítés szabályaival (úgy, ahogy azt jelenleg általában elvárják), tanulja meg a szóbeli vizsgára és a kiselõadásra való felkészülés módszereit, az elõadóval szemben támasztott elvárásokat, a hatásos beszéd módszereit, s legyen képes egy sikeres prezentációra.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. páros hét A kommunikáció fontossága, típusai, az egyes típusok sajátosságai (ea)
2. 2. páratlan hét Önéletrajzírás – órai gyakorlat. Hf. Európai típusú önéletrajz készítése a következõ órára (gy)
3. 3. páros hét Az írásbeli házi feladat (pl. üzleti terv) készítésének szabályai. A szakdolgozattal kapcsolatos elõírások (ea)
4. 4. páratlan hét Saját kommunikációm jellegzetességei – erõsségeim, gyenge oldalaim (gy) Prezentációs téma kiválasztása
5. 5. páros hét A sikeres nyilvános beszéd alapjai I. Az elõadó. A hallgatóság. A körülmények (ea)
6. 6.páratlan hét – tanítási szünet (márc. 15.)
7. 7. páros hét A sikeres nyilvános beszéd alapjai. II. Az elõadás szerkezete (ea) Hf. Felkészülés egy ötperces prezentációra a következõ gyakorlati órára
8. 8. páratlan hét Hallgatói prezentációk a múlt hét gazdasági eseményeirõl, és ezek megbeszélése (gy)
9. 9. páros hét - tavaszi szünet
10. 10. páratlan hét Hallgatói prezentációk - a kiselõadások és az odafigyelés gyakorlása (gy)
11. 11. páros hét Felkészülés egy tartalmas és érdekes elõadásra. Források, válogatás, szerkesztés, az érdeklõdés felkeltésének és fenntartásának módszerei (ea)
12. 12. páratlan hét Hallgatói prezentációk – a kiselõadások és az odafigyelés, a visszajelzés gyakorlása (gy)
13. 13. páros hét Hangsúly, testbeszéd, technikai eszközök használata (ea)
14. 14. páratlan hét Hallgatói prezentációk- kiselõadások a tanultak alkalmazásával (gy)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: írásbeli és szóbeli: önéletrajz és prezentáció
 
Kötelező irodalom: Raymond Hull: A sikeres nyilvános beszéd alapjai
Szabó Katalin: Kommunikáció felsõfokon
Ajánlott irodalom: Dale Carnegie: A meggyõzés iskolája; A hatásos beszéd módszerei – Sikerkalauz III.
Allan Pease: Testbeszéd
Terry Gillen: A meggyõzés mesterfogásai
Herb Cohen: Bármit meg tud tárgyalni