Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Tóth Arnold;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Main aim of the subject: students will be familiar with the basic topics of finance. They will have knowledge about the role of money, the financial system. Later they will study about
the most important types of securities. The second part of the lectures are about the finance of government, fiscal and monetary police. At the end of the semester there will be an
introduction to international finance. Apart from the theoritcal part they will get to know some basic methods of financial calculations.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
At the end of the semester students take a written exam. During the semester every student has to present about a chosen topic.

The method of supplement: You can take an improver exam only one time set out by tutor in the first 10 days of the exam period with the payment of examination fee. This is
writing exam with the whole curriculum.

Evaluation happens by scoring. The tasks are theoretical and practical.
Intervals of the grade:
under 50%: 1 (unsatisfying, gig)
50-62,5 %: 2 (pass mark)
62,5-75 %: 3 (satisfactory mark)
75-87,5 % 4 (class)
87,5-100% 5 (excellence)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Role of Finance in Modern Economy.
2. Financial System: lenders, borrowers, financial intermediaries
3. Financial Market: the role of central bank, commercial bank
4. The Role of Money: measures of money, money creation
5. Time Value of Money: present value, future value, annuity, perpetuity. Exercises.
6. Savings and Budgeting. Deposit. Loan.
7. Equities: Bond, Bill of exchange. Basic calculation.
8. Features of Stock. The stock exchange.
9. The Role of Government. Government debt.
10. Tax: Personal Income Tax, Corporate Tax, Social Security.
11. Monetary Policy. The main tools of the central bank.
12. Basics of International Finance. Currency. Exchange rate.
13. Economic Integration.
14. Summary
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
see above
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
written exam
 
Kötelező irodalom: Prof. Dr. AP Faure: Financial System. An introduction. 2013.
Prof. Dr. AP Faure: Banking. An introduction. 2013.
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen: Principles of Corporate Finance. The Mc-Graw-Hill Companies. 2007.
Ajánlott irodalom: Pappné Dr. Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai – elméleti alapozó ÓE jegyzet, Bp, 2011