Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Dobi Sándor Oktatók: Dr. Dobi Sándor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél:
A hallgatók ismeretinek megalapozása a stratégiai szövetségek területén a gyakorlati követelmények szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A stratégiai szövetség célja, tartalma
Erõforrás, versenystratégia és tranzakciós költség elméletek
Szövetség a versenytársak között
Szövetség piaci független partnerek között
2. 2. A szövetség létrehozása és irányítása
Partner keresés és kiválasztás
Tárgyalás, megállapodás
A megvalósítás tervezése és kivitelezése
Feladatmegosztás és koordináció
Erõforrás kihasználás tervezése és mérése
3. 3. ZH
4. 4. A stratégiai szövetség eredmény mérése
Stratégiai szövetségek Európában
Stratégiai szövetségek Magyarországon
Stratégiai szövetség és versenytörvény tendenciák
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyak. jegy kialakításának módszere:
A ZH dolgozat eredményétõl és a gyakorlatokon mutatott aktivitástól függõen
A pótlás módja: lásd TVSZ

 
Kötelező irodalom: Tari Ernõ: Stratégiai szövetségek az üzleti világban - KJK 1998.

Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan
Bartók – Bartek – Czakó – Gáspár – Könczöl – Pecze: Vállalati stratégia
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei: Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint