Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. habil. Michelberger Pál;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVI112NK Vállalati információs rendszerek I.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél:
A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal egy termelõ és/vagy szolgáltató vállalat integrált információs rendszerének szerepét és feladatait. A félév elõadásai kitérnek a rendszerek kiválasztási szempontjaira, a bevezetési projektre és az üzemeltetés néhány kérdésére. A gyakorlaton a hallgatók foglalkoznak a bevezetési projekt adminisztrálásával és az infor:COM nevû vállalatirányítási információs rendszer felépítésével.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Integrált vállalti információs rendszerek szerepe és fejlõdésük, vállalati számrendszerek, bizonylatok, adatbázisok
2. 2. Termelésközpontú ERP rendszerek sajátosságai
3. 3. Hagyományos integrált vállalatirányítási információs rendszerek felépítése és funkciói, logisztikai célú információs rendszerek
4. 4. ERP rendszerek bevezetési projektjeinek buktatói, alkalmazói elvárások az ERP rendszerekkel szemben
5. 5. Szimuláció lehetõsége a korszerû logisztikai és termelési rendszerek kialakításában, vállalati folyamatok optimalizálásának informatikai eszköze a workflow
6. 6. Infor:COM ERP rendszerben használt törzsadatok (cikktörzs, szállító- és vevõtörzs)
7. 7. Üzleti intelligencia fajtái és szerepük, új megoldások megjelenése (SCM, CRM, BSC), vezetõi információs igények kielégítése (controlling, MIS)
8. 8. Tranzakció kezelés (vevõi rendelés, beszerzés) az infor:COM-ban
9. 9. Internet adta lehetõségek kihasználása (Intranet, Extranet, e-bussines), speciális vállalati megoldások (termelésütemezõ rendszerek, eszközmenedzsment, archiválás…)
10. 10. Anyagszükséglet-, kapacitás-tervezés és gyártási feladatok nyomon követése az infor:COM-ban.

11. 11. Vállalatfejlesztési elképzelések és az információs rendszer kapcsolata (ISO 9000, TQM,BPR), vállalati információs rendszerrel szembeni követelmények
12. 12. Elõkalkuláció az infor:COM-ban
13. 13. Kiválasztási eljárás és bevezetés (szabványok, ajánlások, módszertanok, információs rendszerek üzemeltetése
14. 14. ZH.

Vezetõi információs igények kielégítése az infor:COM-ban (listák és statisztikák)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

 
Kötelező irodalom: Németh Pál – Michelberger Pál: Üzleti informatika. LSI Informatikai Oktatóközpont, 2004.
Ajánlott irodalom: Hetyei József (szerk.): ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. Computerbooks, 2004.
Hetyei József (szerk.): Vezetõi döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon. Computerbooks, 2001.
Homonnay Gábor: Alkalmazási rendszerek. Mûszaki Könyvkiadó, 2003.
Thomas F. Wallace – Michael H. Kremzar: ERP-vállalatirányítási rendszerek. HVG Kiadói Rt., 2006.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 81-85. old. Szerint