Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Katona Ferenc;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG1MMLB Vállalkozásgazdaságtan I.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása. Tárgyi eszköz gazdálkodás. Az eszközgazdálkodás hatékonyságának a vizsgálata.
2. 2. Forgóeszköz gazdálkodás. Munkaerõ gazdálkodás. Költségszámítás, kalkuláció
3. 3. Gazdaságossági vizsgálatok Termelésirányítás és gazdaságosság. Beruházás gazdaságossági számítások
4. 4. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban. Zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyak. jegy kialakításának módszere: Zárthelyi dolgozat(ok) eredménye alapján kerül meghatározásra
A pótlás módja: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999
 
Egyéb segédletek: A tárgy minõségbiztosítási módszerei: Minõségügyi kézikönyv 8.1- 8.5 szerint