Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Biztonságtechnikai mérnök mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A biztonságtechnikai mérnöki területen várhatóan felmerülõ vezetési és szervezési problémák kezeléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átadása
és bevezetés az alkalmazások lehetõségeibe.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat a 3. konzultáción
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A Menedzsment fogalma, feladatok
Menedzserek a piaci környezetben
Vállalkozás szereplõi, céljaik, érdekeik
2. Menedzsment: Középpontban az ember
A csoport mûködési szabályai
Az egyén helye a csoportban
3. Vezetési funkciók
Közvetlen irányítás
A vezetõi döntés és utasítás
A vezetõi döntés folyamata
4. Vezetõi döntések típusai
Döntéshozatal a gyakorlatban
Vezetõi kommunikáció
Csoportok létrehozása és vezetése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
ZH eredménye alapján
 
Kötelező irodalom: Dr. Kadocsa György Menedzsment mérnöki ismeretek Amicus 2009
Ajánlott irodalom: Chikán Attila Vállalkozásgazdaságtan Aula Kiadó 2008
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000