Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Böcskei Elvíra;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy oktatásának fõ célja a vállalatok (cégek) gazdálkodási tevékenységének irányításához szükséges legfontosabb ismeretek áttekintése,
egyidejûleg
azon készségek fejlesztése, melyek a gazdálkodás összefüggéseinek átlátásához, a gazdálkodás irányítása szemszögébıl felmerülõ döntés-elõkészítési
információk megszerkesztéséhez, valamint a döntéshozatali szempontok feltérképezéséhez szükségesek. A gazdálkodás részterületein átívelõ látás- és
szemléletmódot alkalmaz. Nagy súlyt helyez az elmélet és a gazdálkodási gyakorlat összefüggéseinek bemutatására, a különbözõ számítási és
becslõmódszerek sokoldalú elemzésére. Központi problémája a gazdasági megtérülési követelmény különbözõ dimenziókban történõ értelmezése és
teljesülésének vizsgálata.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vezetõi gazdaságtan célja és módszere, A vállalati nyereségérdekeltség a vállalat értéke, Befektetés – megtérülési követelmény Befektetés – megtérülési követelmény
2. Beruházás gazdaságossági számítások Belsõ megtérülési ráta A tõkeszerkezet hatása a cég kockázatára és piaci értékére Költségek
3. Költségek II. Termékgazdaságosság és árak I Termékgazdaságosság és árak II.
4. Termékgazdaságosság és árak III. Munkaidõ kihasználás mutatói Hatékonyság, és a termékszerkezet-változás jellemzõi A költségszámításon alapuló döntések
 
Kötelező irodalom: Dr. Illés Mária: Vezetõi gazdaságtan Kossuth Kiadó: 2008
Kadocsa György: Fejezetek a Vezetõi gazdaságtanból 2013. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Kaplan, R. S. – Atkinson, A. A.: Vezetői üzleti gazdaságtan. Panem Business Kft., E-book Budapest, (ill. papír: 2003 (ISBN 963 545 375 2)) Gazdasági
és tudományos, szakfolyóiratok (Figyelő, Heti Világgazdaság, Vezetéstudomány, Competicio, Harvard Business Press) előadásokon ajánlott cikkei.

Benedek Andrea, Takácsné György Katalin: A felelős vállalatirányítás személyi tényezői: A CSR-központú felelős vállalatvezetők attitűdjének
vizsgálata a kis- és középvállalatok körében - VEZETÉSTUDOMÁNY 47:(1) pp. 58-67. (2016)

Takácsné György Katalin: Vállalatgazdaságtan: Távoktatási jegyzet - Gödöllő: SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2001. 255 p.
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási [1101771]
Marosi, I.: A vállalkozások társadalmi felelősségvállalása és a BSC összefüggései.
TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei 2016/2. szám VIII. évf./2. szám No 23.
56-63.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000