Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Kadocsa György;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával,
megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei Vállalkozási formák
Szükségletszámítások Készlettervezés
Az értékteremtõ termelési folyamat elemei Termelés tervezési számítások
Termelési tervszámítások
A vállalat szervezete Piaci aktivitás, marketing
2. Munkaidõ kihasználás és termelékenység Gyártási rendszerek tervezése
Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása. Tárgyi eszköz gazdálkodás Forgó eszköz gazdálkodás. Munkaerõ gazdálkodás
Költségszámítás, kalkuláció, fedezetszámítás. A gazdaságosság mutatói, hatékonyság, termelékenység, jövedelmezõség.
3. Gazdaságossági vizsgálatok Termelésirányítás és gazdaságosság. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban.
Beruházás gazdaságossági számítások.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga. Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A. - Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet 2014.
Dr. Francsovics Anna, Dr. Kadocsa György, Dr. Lazányi Kornélia: Vállalkozásgazdaságtan gyakorlatok. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet 2014.
Ajánlott irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 2008.
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 2006.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000