Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 10 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az elektronikus kereskedelem nemzetközi és hazai vonatkozásait és jogszabályi környezetét, különös tekintettel az Európai Unió szempontjából
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kiadott évközi feladat határidõre (december 10. ill. május 10.) történõ beadása elektronikus módon.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mûszaki alapok
Az E – kereskedelem fogalma
Az E – kereskedelem gyakorlati menete
2. Az E – kereskedelem jogi alapkérdései az információs társadalomban
Adatvédelem
A véleménynyilvánítás szabadsága az interneten
Szerzõi jogi kérdések

3. Az elektronikus aláírás jogi szabályozása
Az elektronikus aláírás jogi szabályozása
A versenyjog érvényesülése az E – kereskedelemben
4. Fogyasztóvédelem az E – kereskedelem során
A hazai és nemzetközi domainregisztráció rendszerének jogi megítélése
Az E – kereskedelem szankciói
5. Az Alternatív Vitarendezési Eljárások szerepe az információs társadalomban
Esettanulmány


A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
gyakorlati vizsga
 
Kötelező irodalom: Zsuffa Ákos E-kereskedelem Századvég Kiadó, 2002,244 oldal, ISBN: 963059211338
Ajánlott irodalom: Dr. Mojzes Imre (Szerkesztõ)- Talyigás Judit (Szerkesztõ)- Hanusovszky Andrásné (Szerzõ)- Székely Attila (Szerzõ) -Dr. Nyíri Géza (Szerzõ): Elektronikus kereskedelem
Kiadó: MTA Információtechnológiai Alapítvány Budapest, 2000 ISBN-szám: 963-9284-51-3 Kötéstípus: Fûzött kemény papírkötés Oldalszám: 231 Nyelv: Magyar
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000