Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Dr. Horváth Katalin;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMSM12MLB
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás megszerzésének feltétele: házi dolgozat határidõre történõ leadása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mérleg. Eredmény-kimutatás.
2. Kettõs könyvvitel. (Egységes számlakeret, vállalkozói számlarend, idõsoros és számlasoros könyvelés.), Általános forgalmi adó.
Ellentétes kétszámlasoros (négyszámlasoros) könyvelés.
3. Aktív-passzív idõbeli elhatárolások.
Elszámolt költségek. Eredményterhelõ költségek. Aktivált saját teljesítmények értéke
Számviteli politika. Számviteli alapelvek.
4. ZH
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli (indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával)
Az osztályzatok a következõképpen alakulnak:
0-50%-ig elégtelen (1),
51-66%-ig elégséges (2) minimum követelmény: példák: 40%, elmélet 40%
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban (kijelölt anyagrészek)
Számvitel a gyakorlatban � Alapismereti példatár
Ajánlott irodalom: Számviteli törvény