Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTPE11VNM
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele: 15 perces prezentáció készítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozások finanszírozási stratégiájának alapelvei, fajtái,
2. Belsõ finanszírozási formák.
3. Külsõ finanszírozási formák,
4. Átlagos tõkeköltség számítás
5. Beruházások finanszírozása,
6. Beruházás-gazdaságossági számítások: Költség-összehasonlítás, NPV számítás, KE és NPV egyenértékes,
7. BCR mutatók, gazdasági és pénzügyi megtérülési ráta
8. Konzultáció
9. A finanszírozáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások.
Hitelezés, hitelképesség
10. Lízing, lízingpiac, lízingtársaságok,
11. kockázati tõke nyújtása, kockázati tõke társaságok,
12. Faktorálás, faktorpiac, faktortársaságok
13. Vállalkozások állami támogatása – kiegészítõ finanszírozás
14. Konzultáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félévzárás módja írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ irodalom:
Dr Tétényi Zoltán- Dr Gyulai László: Vállalkozás- finanszírozás Saldo,2001
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.