Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Saáry Réka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az arculattervezés, arculatépítés folyamatát, betekintést nyerjenek a ma már komoly létjogosultságot nyert PR szakma rejtelmeibe.
Az elméleti és gyakorlati ismeretek szintézisét esettanulmányok feldolgozása, egyéni valamint csoportos feladatok elvégzése segíti.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy a félév végén félévközi jeggyel zárul. A jegy kialakításába a következõ feladatok végrehajtása kerül beszámításra: 2 zárthelyi dolgozat megírása
50%, 2 írásbeli házi dolgozat elkészítése Word formátumban, írásban, és a házi dolgozat ppt formátumú prezentációja 15- 35%.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A szervezet fogalma, szervezet és környezetének kapcsolata. Szervezeti magatartás, kommunikáció
Szeminárium: Házi dolgozatok, évközi feladatok bemutatása
2. Szeminárium: Esettanulmány feldolgozása, hallgatói prezentáció
3. Elõadás: A hírnév fogalma, hírnévmenedzsment image, az arculat, mint komplex rendszer A Corporete Identity értelmezése, tartalmi és formai elemei. Corporete Behaviour, Corporate Communication, Corporete Design
Szeminárium: Hallgatói prezentáció, kiadott vállalatok arculatának bemutatása, elemzése.
4. Szeminárium: Hallgatói prezentáció, kiadott vállalatok arculatának bemutatása, elemzése
5. Elõadás: Az arculattervezés, arculatépítés, a public relation tevékenység munkafolyamata, tervezési szempontok, hatékonyságmérés Az image fogalma, image típusok, image és identitás összefüggései
Szeminárium: Arculati elemek formai tervezési szempontok
6. Szeminárium: Esettanulmányok, arculat fejlõdési lehetõségek, hibák elemzése
7. Elõadás : A szervezetek társadalmi felelõsségvállalása (CSR: Corporate Social Responsability)
Szeminárium: CSR Best practice esettanulmányok
8. Szeminárium: Zárthelyi dolgozat
9. Elõadás: A belsõ public relations, munkaadói márka (Employer Branding)
Szeminárium: Legjobb munkahely felmérés, esettanulmányok elemzése
10. Szeminárium: Külsõ public relations, marketing PR események, tervezési feladatok
11. Elõadás: Média-, sajtókapcsolatok szerepe az arculatépítésben. A kríziskommunikáció jellemzõi, a 3L, a kríziskommunikációs helyzetek kezelése. Issue management
Szeminárium: Hallgatói prezentáció, PR eseményterv
12. Szeminárium: Hallgatói prezentáció, PR eseményterv
13. Elõadás: Public relations szerepek, feladatok, PR szakember feladatai, public relations helye a szervezetben. A public relations fejlõdéstörténet
Szeminárium: Hallgatói prezentáció, PR eseményterv
14. Zárthelyi dolgozat, összegfoglalás
 
Kötelező irodalom: Nyárádi Gáborné - Szeles Péter: Public Relations I, II. Perfekt, Budapest 2004
Szeles Péter: A hírnév ereje. IV. fejezet. STAR PR Ügynökség Budapest, 1999
Ajánlott irodalom: Barát Tamás: A bizalom tolmácsai. Medipen Kiadó Budapest, 2001
Mónus Ágnes: PR a bizalomépítés mûvészete. SHL Kiadó Budapest 2001
Nyárádi Gáborné - Szeles Péter: Public Relations I, II. Perfekt, Budapest 2004
Pelejtei Tibor: Public Relations. Informatikai és Könyvtári Szövetség Budapest, 2000