Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató elsajátítsa a vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismereteit - beleértve a hozzá kapcsolódó pénzügyi számításokat,- valamint a pénzügyi teljesítmény mérésének
alapjait.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati pénzügyek alapfogalma
2. Alapvetõ pénzügyi számítások, 1. elméleti kis zárthelyi dolgozat
3. Vállalkozások finanszírozás döntései
4. Belsõ finanszírozási formák, 2. elméleti kis zárthelyi dolgozat
5. Külsõ finanszírozási formák
6. Tõkeszerkezet, tõkeigény, 3. elméleti kis zárthelyi dolgozat
7. Elsõ gyakorlati zárthelyi dolgozat
8. Vállalat és tõkepiac, 4. elméleti kis zárthelyi dolgozat
9. Vállalatértékelés
10. Beruházási döntések alapfogalmai, 5. elméleti kis zárthelyi dolgozat
11. Szünet
12. Beruházások pénzáramlásai, Forgótõke menedzsment, 6. elméleti kis zárthelyi dolgozat
13. 2. gyakorlati zárthelyi dolgozat
14. Pót zárthelyi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Vállalati pénzügyek OE jegyzet, Bp, 2011
Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes- Pappné Dr. Nagy Valéria: Vállalati pénzügyek példatár OE jegyzet, Bp, 2013