Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pál Aba Oktatók: Pál Aba;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVKGS12NK Közgazdaságtan szigorlat
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Oktatási cél: Oktatási cél:
A hallgató jártasságra tegyen szert a kommunikáció különbözõ formáiban, megismerve a hatásos beszéd módszereit, az üzleti életben könnyebben fejezze ki magát, hatásosan tudjon érvelni.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A kommunikáció fontossága, elõfeltételek
2. 2. A hatásos beszéd alapjai
3. 3. A kommunikáció szerkezete: Az elõadó
4. 4. A beszéd, a hallgató
5. 5. Felkészülés a nyilvános szereplésre
6. 5. Felkészülés a nyilvános szereplésre
7. 7. Módszertani ajánlások
8. 8. Együttmûködés a hallgatósággal
9. 9. Elõadásmód, testbeszéd
10. 10. Elõkészített beszéd (rábeszélés, tájékoztatás, meggyõzés)
11. 11. Tárgyalási technikák
12. 12. Zárthelyi
13. 13. Rögtönzés és érvelésgyakorlása
14. 14. Rögtönzés és érvelés gyakorlása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: Dale Carnegie: A hatásos beszéd módszerei
Allan Pease: Testbeszéd
Ajánlott irodalom: Ajánlott: Wacha Imre: A korszerû retorika alapjai
Terry Gillen: A meggyõzés mesterfogásai
Herb Cohen: Bármit meg tud tárgyalni