Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Tibor Ágnes Oktatók: Dr. Tibor Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az évközi jegy kialakításának módszere: Két zárthelyi dolgozat eredményes megírása

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A családi vállalkozások vezetõivel szembeni elvárások. A családi vállalkozások lehetséges elõnyei, hátrányai. Az ezeket befolyásoló tényezõk.

Példamegoldások és esettanulmányok az elõadás témakörében.
2. 2. A családi vállalkozások jellemzõi, életciklus elemzései. Gazdálkodási kérdések a családi vállalkozásokban.

Példamegoldások és esettanulmányok az elõadás témakörében.
3. 3. Vállalkozási formák a családi vállalkozások körében. A személyiség fejlõdése a családban és a vállalkozásokban. A családi vállalkozások humánpolitikája.

Példamegoldások és esettanulmányok az elõadás témakörében.
4. 4. A családi vállalkozások induló és fejlõdési feltételei. Válsághelyzetek és megoldások a családi vállalkozásokban.

Zárthelyi dolgozat
5. 5. Utódlás kérdései a családi vállalkozásban és a családi vállalkozás átalakulása. A családi vállalkozás eladása, megszüntetése.

Példamegoldások és esettanulmányok az elõadás témakörében.
6. 6. A családi vállalkozások számának és tevékenységének értékelése, a tapasztalatok összegzése. A családi vállalkozások jövõjének várható alakulása

Példamegoldások és esettanulmányok az elõadás témakörében.
7. 7. A családi vállalkozások idõs tagjairól történõ körültekintõ gondoskodás. Az utódlás kérdéseivel való folyamatos foglalkozás, az esetleges beavatkozásra az állandó készenlét.

Zárthelyi dolgozat
 
Kötelező irodalom: Családi vállalkozások SEED Alapítvány 2001.
Ajánlott irodalom: Gere Ilona: Családi vállalkozások Magyarországon – SEED 1997.
Szerb László: Kisvállalati gazdaságtan és vállalkozástan – Pécs 2000.
Pálinkás Jenõ: Egyszerûen a vállalkozásokról LSI Oktatóközpont Budapest, 1966.
Dr. Kadocsa György: Vállalkozások szervezése – átdolgozott kiadás AMICUS 2003.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei: Minõségügyi kézikönyv 8.1- 8.5 szerint