Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 8
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: 168 kreditpont megszerzése
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A gyakorlati félév során megszerzett vállalati tapasztalatokat felhasználva képes legyen egy komplex témakör részletes elemzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
házi dolgozat leadása (6-10 oldal mellékletek, tartalomjegyzék és források nélkül)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Házi dolgozat leadása 2007. december 17.(hétfõ).
A házi dolgozattal szembeni tartalmi követelmény:
 A téma forrása az a cég, ahol a hallgató a szakmai gyakorlatát tölti
 A cég bemutatása a terjedelem 10%-ig terjedhet
 Logikus felépítésû, áttekinthetõ, önálló fogalmazás (8-10 oldal)
 A cég életének 1-1 eseményét (projektek, akciók, reklámkampány, termék piaci bevezetése, új technológia bevezetése, gazdaságossági számítások, statisztikai elemzések segítségével) célszerû elemezni. Olyan probléma felvetést, számításokat, elemzést kell tartalmazzon, amely a hallgató önálló munkája.
 A plágium szigorúan szankcionált
A házi dolgozat formai követelményei:
Azonosak a szakdolgozat követelményeivel (lásd: KGK honlap, Hasznos linkek, információk között)