Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Krepler Erzsébet Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelvvel kiválasztott, a gazdaság fõbb területeit (makroökonómia, mikroökonomia) bemutató témakörök
feldolgozásával. A szakkifejezések és a szakszókincs megismerése és alkalmazása idegen nyelven, idegen nyelvû szakszövegek feldolgozásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8./13. hét ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Einführung, Wirtschaft, Einige Grundbegriffe, Lexik.
2. Tabellen, Diagramme, Berichte lesen – Wortschatz, Grammatik
3. Tabellen, Diagramme, Berichte lesen – Übungen, Kurzberichte übersetzen.
4. Der Wirtschaftskreislauf – Teilnehmer der Wirtschaft
5. Wirtschaftssektoren und ihre Bedeutung, Produktionsfaktoren
6. Der Markt und seine Funktion, Marktformen
7. Angebot – Nachfrage – Markt, Zusammenhänge, Wechselwirkungen
8. Klausur
9. Preis – Funktionen des Preises
10. Möglichkeiten und Auswirkungen der staatlichen Preispolitik
11. Lohnpolitik – Funktion des Lohnes
12. Lohnkosten-Lohnnebenkosten, ihre Auswirkung auf die Beschäftigung
13. Klausur
14. Zusammenfassung, Wiederholung, Übungsstunde
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félév során 2db 60 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 60%-os teljesítmény szükséges. Egy elégtelen ZH egyszer pótolható. Kisdolgozatok is irathatók. A hallgatók szóbeli beszámolása referátumok formájában történik.
 
Kötelező irodalom: Az oktató által összeállított, és a kurzus résztvevõinek megküldött német nyelvû anyag.
Ajánlott irodalom: Wirtschaft auf Deutsch, BGF távoktatási jegyzet 1. kötet