Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVS111TK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók olyan módszertani ismeretek és szakirányú tudás birtokába jussanak, melyekkel képesek gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek, folyamatok irányítására, szervezésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány megírása és beadása a megbeszélt idõpontban
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1.hét A vállalkozás fogalma – A vállalkozó
2. 2. hét Vállalkozási formák – A jogi forma megválasztása
3. 3. hét A vállalkozási folyamat- Helyzetértékelés – Vállalkozási lehetõségek felismerése és analízise
4. 4. hét A szükséges források meghatározása és Biztosítása
5.
5. hét Vállalkozások létrehozása – A vállalkozások mûködtetése irányítása
6.

6. hét A vállalkozások makro, mikro és nemzetközi környezete
A vállalkozás erõforrásai7. 7. hét A vállalkozás mûködtetése, anyagi-pénzügyi folyamatok
A vállalkozások vezetése
8.
8. hét A vállalkozás üzleti tervének készítése, az üzleti terv felépítése
 
Kötelező irodalom: Lengyel László: Vállalkozási ismeretek KOTK Kft. Budapest, 2005 + az elõadáson elhangzott
tudásanyag