Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Tóth Judit;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggésrendszereinek elsajátítása. Az mindennapi és az üzleti élet legjellemzõbb helyzeteiben a megszerzett
ismeretek alkalmazása. A tárgy érinti a marketingkommunikáció, és a menedzsment ismereteket, de inkább kulturális, viselkedési, társadalmi
vonatkozásokat részesíti figyelembe.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hallgatók érdeklõdése, munkatapasztalatai, ismeretei alapján az adott témának megfelelõ héten kb. 20 perces kiselõadás /prezentáció/ tartása

/Nem kötelezõ, csak lehetõség!/.

A kiselõadással 30 pont szerezhetõ, amely az összpontszámba beszámításra kerü
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1-2. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggésrendszerei. Mi az információ? Közlés és befogadás egysége. Az üzenet verbális és non verbális kódolása. A metakommunikáció szerepe A kommunikáció hatékonysága, segítõ és akadályozó tényezõk. Metanyelv és paranyelv. Kommunikációs zavarok. Aktív hallgatás.

Testbeszéd, a tér használata, a személyes tér fogalma. A metakommunikáció szerepe

A személyes tér jelentõsége, régiók, országok eltérõ távolsághasználata.

Nõk és férfiak eltérõ kommunikációs sajátosságai

2. 1-2. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggésrendszerei. Mi az információ? Közlés és befogadás egysége. Az üzenet verbális és non verbális kódolása. A metakommunikáció szerepe A kommunikáció hatékonysága, segítõ és akadályozó tényezõk. Metanyelv és paranyelv. Kommunikációs zavarok. Aktív hallgatás.

Testbeszéd, a tér használata, a személyes tér fogalma. A metakommunikáció szerepe

A személyes tér jelentõsége, régiók, országok eltérõ távolsághasználata.

Nõk és férfiak eltérõ kommunikációs sajátosságai

3. 3-4. Kommunikáció külföldön, kulturális eltérések. Turizmus, munkavállalás, üzleti kapcsolat. Pontosság, telefon, névjegy, ajándék.

Tabutémák. Milyenek a magyarok külföldön, hogyan látnak minket a külföldi vendégek?

Országimázs, személyes imázs.

Illem, etikett, protokoll. A kultúrált viselkedés fontossága. Öltözködés, kellékek, kiegészítõk. Kulturált társalgás, étkezés.

Illem és telefon, illem és Internethasználat.

Programkészítés külföldi, vagy üzleti partner részére. Mit mutassunk?

4. 3-4. Kommunikáció külföldön, kulturális eltérések. Turizmus, munkavállalás, üzleti kapcsolat. Pontosság, telefon, névjegy, ajándék.

Tabutémák. Milyenek a magyarok külföldön, hogyan látnak minket a külföldi vendégek?

Országimázs, személyes imázs.

Illem, etikett, protokoll. A kultúrált viselkedés fontossága. Öltözködés, kellékek, kiegészítõk. Kulturált társalgás, étkezés.

Illem és telefon, illem és Internethasználat.

Programkészítés külföldi, vagy üzleti partner részére. Mit mutassunk?

5. 5-6. Karrier, álláspályázat önéletrajz. A karrier értelmezése, életpálya és szakaszai.

Szakképzési struktúra és munkaerõpiac. Személyiség és pályaválasztás összefüggése. Mobilitás, migráció. Álláskeresés, kapcsolati tõke.

Tanácsok önéletrajz és kísérõlevél írásához
A felvételi beszélgetés. Mire készüljünk? Kiválasztási módszerek

Tesztek, interjúk, egyéb eljárások.

Tesztek, interjúk, egyéb eljárások.
6. 5-6. Karrier, álláspályázat önéletrajz. A karrier értelmezése, életpálya és szakaszai.

Szakképzési struktúra és munkaerõpiac. Személyiség és pályaválasztás összefüggése. Mobilitás, migráció. Álláskeresés, kapcsolati tõke.

Tanácsok önéletrajz és kísérõlevél írásához
A felvételi beszélgetés. Mire készüljünk? Kiválasztási módszerek

Tesztek, interjúk, egyéb eljárások.

Tesztek, interjúk, egyéb eljárások.
7. 7-8.A gazdálkodó szervezetek, az üzleti élet alapvetõ kommunikációs helyzetei. értekezletek, elõadások, tárgyalás, prezentációkon alkalmazott kommunikációs technikák

Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak?


Vállalati külsõ és belsõ kommunikáció.

Cégarculat, image, küldetésnyilatkozat. Közönségkapcsolat. PR és CI jelentõsége, módszerei.

_________________________________________
8. 7-8.A gazdálkodó szervezetek, az üzleti élet alapvetõ kommunikációs helyzetei. értekezletek, elõadások, tárgyalás, prezentációkon alkalmazott kommunikációs technikák

Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak?


Vállalati külsõ és belsõ kommunikáció.

Cégarculat, image, küldetésnyilatkozat. Közönségkapcsolat. PR és CI jelentõsége, módszerei.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: A tanulmányi és vizsgaszabályzatban elõírtak szerint.

A vizsga módja: (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) Írásbeli feladatlap kitöltése. A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A tananyagot 10 kérdésben felölelõ dolgozat értékelése:

25-29 pont elégséges

30-36 pont közepes

37-44 pont jó

45 pont felett jeles.

Témakörök

Testbeszéd. A tér és a távolság használatának szabályai különbözõ jellegû kapcsolatokban.

Kultúra és kommunikáció külföldön. Mire érdemes figyelni?/ Turizmus, munkavállalás, diákcsere, üzleti kapcsolat/

Programkészítés külföldi /üzleti/ vendégnek.

Milyen az ország, milyen a magyar emberek imázsa? Elõítéletek.

Munkavállalás külföldön /Eu csatlakozás és mobilitás/

Internetes etikett. Informatika, információ, társadalom.

Tömegkommunikáció, információ, manipuláció. TV és Internetes portálok.

Hír és kommentár megkülönböztetése. Pártatlanság,, kiegyensúlyozottság, bulvárosodás.

Karrier, karrierutak, a szakképzés problémái.
A munkaerõ kiválasztásának módszerei

Munkahelyi külsõ és belsõ kommunikáció. PR, Corporate Identity.

Ellenõrzõ kérdések a vizsgához:

Kommunikáció meghatározása, Kódolás, dekódolás

Eredményessége a küldõ és a fogadó oldalán.

Paranyelv és metanyelv

Személyközi távolság, zónák, a tér használata

A testbeszéd eszközei

Illem, etikett, kulturált viselkedés, öltözködés, társalgás

Az álláskeresés, önéletrajz, felvételi beszélgetés

Kiválasztási módszerek, interjúfajták, tesztek, értékelõ központ

Érzelmi intelligencia

Elõadás, értekezlet, tárgyalás

Public Relations, Corporate Identity
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció BMF KGK 4003
Papp Lászlóné:Üzeleti kommunikáció. Szöveggyûjtemény. BMF KGK 4001
Ajánlott irodalom: Allan Pease: Testbeszéd. Park K. 1991

Allan Pease: Szó-beszéd. Park K. 1991

Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?

Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll. KJK. 1997.

Ottlik Károly: Protokollkódex. Mezõgazdasági Szaktudás Kiadó.

Az üzleti élet enciklopédiája. Gemini Kiadó.

Görög Ibolya: Protokoll az életem. ATHENAEUM 2000 Kiadó