Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Menich János;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMMD11MNB Projektmenedzser szakirány
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A képzés során a hallgatók megismerik a vállalatoknál, vállalkozásoknál és egyéb szervezeti egységeknél idõrõl idõre szükséges változások irányítását, megvalósítását, szervezetek szükségszerû megújulását. A sikert eredményezõ folyamatok, módszerek megismerése és tudatosítása mellett a hallgatók megismerhetik a csapdákat melyek ismerete megkönnyítheti a változások, változtatások elfogadását, gyakorlati megvalósítását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
3 esettanulmány , 2 ZH.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. hét A változásmenedzsment alapjai – Miben segíthet a
változásmenedzsment tudománya? 1.
2. 2. hét A változás folyamata - A változás „szükségessége”
3. 3. hét A változásmenedzsment alaptechnikái- A változással szemben történõ ellenállás
4. 4. hét A változással, változtatással kapcsolatos reakciók- Konfliktusok – Konfliktusok kezelése
5. 5. hét A pozitív változás reakciói- Rendszerszemlélet- FolyamatgondolkodásÜzleti folyamatok – Kis- és nagyméretû szervezeti változások bevezetésének modelljei
6. 6. hét Válságmenedzsment- A válságmenedzsment alapjai, feladata, Problémamegoldás 1. ( ZH. )

7. 7. hét A válság kialakulásának általános okai – A válság fajtái A válság kialakulását elõidézõ okok a gazdálkodás területén ( Piac,
Termelés, Pénzügyek, Menedzsment, A helytelen allokáció )
8. 8. hét Általános hibajelenségek: 1, Szakmailag hibás döntések 2, Hibás Helyzetmegítélés 3, Hibás eszköztár alkalmazása 4, Helytelen idõzítés)
9. 9. hét Innovatív változtatások menedzselése
10. 10. hét Válságmenedzsment – megelõzõ jellegû ( preventív válságmenedzselés) Zavarelhárító (turnround )jellegû válságmenedzselés

11. 11. hét Krízismenedzsment ( tõkekivonás, szanálás, felszámolás )
12. 12. hét Csõdmenedzselés
13. 13. hét A vállalkozási, szervezeti kultúra kialakításának és fejlesztésének Menedzselése
2. ( ZH.)
14. 14. hét Félév lezárása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Dr. Farkas Ferenc: Változásmenedzsment, Akadémia Kiadó, Budapest,2005
ISBN 963058266X + az elõadáson elhangzott ismeretanyag