Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111TK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A képzés során a hallgatók megismerik a vállalatoknál, vállalkozásoknál és egyéb szervezeti egységeknél idõrõl idõre szükséges változások irányítását, megvalósítását, szervezetek szükségszerû megújulását. A sikert eredményezõ folyamatok, módszerek megismerése és tudatosítása mellett a hallgatók megismerhetik a csapdákat melyek ismerete megkönnyítheti a változások, változtatások elfogadását, gyakorlati megvalósítását.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. hét A változásmenedzsment alapjai – Miben segíthet a
változásmenedzsment tudománya?
2. 2. hét A változás folyamata - A változás „szükségessége”
3. 3. hét A változásmenedzsment alaptechnikái- A változással szemben történõ ellenállás
4. 4. hét A változással, változtatással kapcsolatos reakciók- Konfliktusok – Konfliktusok kezelése
5. 5. hét A pozitív változás reakciói- Rendszerszemlélet- Folyamatgondolkodás Üzleti folyamatok – Kis- és nagyméretû szervezeti változások bevezetésének modelljei
6. 6. hét Válságmenedzsment- A válságmenedzsment alapjai, feladata, Problémamegoldás- A válság kialakulásának általános okai- A válság fajtái -A válság kialakulását elõidézõ okok a gazdálkodás területén (Piac- Termelés- Pénzügyek – Menedzsment) – Helytelen allokáció-
Általános hibajelenségek: 1, Szakmailag hibás döntések 2, Hibás helyzetmegítélés 3, Hibás eszköztár alkalmazása 4, Helytelen idõzítés .. Válságmenedzselési módszerek

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Három esettanulmány megírása és beadása a megbeszélt idõpontban
 
Kötelező irodalom: Dr. Farkas Ferenc: Változásmenedzsment, Akadémia Kiadó, Budapest,2005
ISBN 963058266X + az elõadáson elhangzott ismeretanyag

Dr. Kocsis József: Változások menedzselése, Mûszaki Könyvkiadó, 2000
ISBN 9631603911 ( Ajánlott irodalom)