Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG12GMTB
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgató eligazodjon a vállalatok pénzgazdálkodásában és elsajátítsa a vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismereteit.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Vállalati pénzgazdálkodás, pénzügyi kapcsolatok, vállalati vagyon Finanszírozási stratégia alapelvei, fajtái
2. 2. Belsõ és külsõ finanszírozási formák, Hitelezés, hitelképesség, Lízing, lízingpiac, Faktorálás, faktorpiac, Kockázati tõke
3. 3. Pénzügyi teljesítmény mérésének mutatói, likviditás, eladósodás, tõkeáttétel
4. 4. Befektetési stratégia./ Finánc és reálbefektetések / Beruházás-gazdaságossági számítások Költség-összehasonlítás, NPV számítás, KE és NPV egyenértékes, BCR mutatók, gazdasági és pénzügyi megtérülési ráta
5. 5. Beruházás – Mûködési cash flow, számítási feladatok gyakorlása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félévzárás módja írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ irodalom:
Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003.
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.