Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozásgazdaságtan ismeretek a sikeres vállalkozás tudományának mesterségét alapozzák meg és foglalják rendszerbe.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány megírása és beadása a megbeszélt idõpontban.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. hét Információs rendszerek
2. 2. hét Szervezési ismeretek
3. 3. hét Szellemi alkotó technikák
4. 4. hét Vállalkozási alapfogalmak
5.
5. hét Vállalatalapítás
6.
6. hét Gazdálkodó egységek választható szervezeti formái
7. 7. hét A menedzsment és szakterületi eljárásai
8.
8. hét Idõrendi tervezési módszerek
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ- Dr.: Lehotai László : Vállalatgazdaságtan Budapest, 2004 BMF KGK1196I./ II.