Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozásgazdaságtan ismeretek a sikeres vállalkozás tudományának mesterségét alapozzák meg és foglalják rendszerbe.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány megírása és beadása a megbeszélt idõpontban.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. hét A gazdálkodó egységek jellemzõi
2. 2. hét Az erõforrások csoportosítása
3. 3. hét Vállalkozások rendszerszemléletû értelmezése
4. 4. hét Költségtani alapfogalmak, kalkulációs eljárások, költségelemzések
5. 5. hét Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos számítások
6. 6. hét Gazdálkodó egységek eredménykimutatásai
7. 7. hét Rendszertani, szervezési alapok
8. 8. hét Gazdasági rendszerek
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ- Dr.Lehotai László : Vállalatgazdaságtan Budapest, 2004 BMF KGK1196I./ II.