Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Fábry Györgyné dr.; Tóthné Téglás Tünde;
 
Előtanulmányi feltételek: Gyakorlati félév
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az elõzõ hat félév során tanult ismeretek szintetizált felhasználása a valós élet szimulálásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A gyakorlatokról a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben leírtakat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a tárgyalásba. A tárgyalás fogalma. Tárgyalási helyzet értelmezése. A tárgyalás objektív és szubjektív feltételei. A tárgyalás szakaszai. A tárgyalás megszervezésében, létrejöttében való érdekeltség. A tárgyalás fizikai elõkészítése.
2. Tárgyalás és kommunikáció. A tárgyaló személye, stílusa. Tárgyalási stratégiák és taktikák. „Egyezzünk meg, hogy megegyezünk” címû oktatófilm közös megtekintése és elemzése.
3. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
4. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
5. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
6. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
7. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
8. II. Üzleti szimuláció *
A business games egyetlen nagy esettanulmány mely a valós élet szimulálásával a gyakorlati élethez közeli helyzetet teremt a hallgatóságnak. A játék a résztvevõ hallgatókat döntési helyzetek sokaságába hozva a hat félév során szerzett ismeretek szintetizált felhasználására kényszeríti. A tantárgy kiemelten épít a hallgatók vállalatgazdaságtani, pénzügyi, marketing, és számviteli ismereteire. A hallgatók 3-5 fõs kiscsoportokban dolgozva hozzák meg a termelésre és az értékesítésre vonatkozó döntéseket úgy, hogy a csapatok egymással is versenyeznek, és egyúttal megismerik a team munka sajátosságait. Munkájuk eredményérõl az általuk mûködtetett vállalat helyzetének alakulásán keresztül azonnali visszajelzést kapnak. A játék közben a hallgatók üzleti tervet, a játék befejeztével üzleti beszámoló jelentést készítenek, amit szóban is elõadnak.
1. döntés
9. 2. döntés
10. 3. döntés
11. 4. döntés
12. 5. döntés
13. 6. döntés
14. Powerpoint beszámolók, üzleti tervek, a tréningmunka értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vezetési tréning 50%
Az oktatás 3. hetében a tárgyalás elméleti anyagból 60 perces feladatlap kitöltése. Minden hallgatónak a közösen megbeszélt témában, megadott szempontok alapján, a megbeszélt idõben egy konkrét tárgyalást kell lefolytatnia.
Pótlás: az írásbeli feladatlap egy alkalommal, a kurzus végén kitölthetõ, a helyzetgyakorlat nem pótolható. A helyzetgyakorlatoknál a hiányzás nem megengedett.
Üzleti szimulációs 50%
Röpdolgozat az
Üzleti terv, beszámoló
A játékban elért helyezés

Pótlási lehetõségek:
A csoportos félévközi munka miatt nem lehetséges

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félévközi jegy meghatározása a szerzett pontok %-ában
0- 49% elégtelen (1)
50- 61% elégséges (2)
62- 73% közepes (3)
74- 85% jó (4)
86- 100% jeles (5).
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Tárgyalástan.
2006. Személyesen átmásolható.
Medve András – Sólyom Csaba: A vállalkozó kézikönyve.
Üzleti szimulációs játék (Arkhe Kalypso) Ipari haladó szint 2004. Oktatási segédanyag
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
*Fontos megjegyzés
A két nagy témakör kezdési idõpontja a csoportok felénél a fenti sorrendben történik, míg a csoportok másik felénél a sorrend felcserélõdhet, azaz az itt jelzettõl eltérõen az üzleti
szimuláció van az elsõ hét hétben és a vezetési tréning a második hét hétben.