Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG11TTB
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozásgazdaságtani ismeretek a sikeres vállalkozás tudományának mesterségétalapozzák meg és foglalják rendszerbe.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány megírása és beadása a megbeszélt idõpontban.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. hét A gazdálkodó egységek jellemzõi- Az erõforrások csoportosítása
2. 2. hét Vállalkozások rendszerszemléletû értelmezése- Költségtani
alapfogalmak, kalkulációs eljárások, költségelemzések
3. 3. hét Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos számítások- Gazdálkodó egységek eredménykimutatásai
4. 4. hét Rendszertani, szervezési alapok- Gazdasági rendszerek 4.
5.
5. hét Információs rendszerek- Szervezési ismeretek
6.
6. hét Szellemi alkotó technikák- Vállalkozási alapfogalmak - Vállalatalapítás
6.
7. 7. hét Gazdálkodó egységek választható szervezeti formái
8.
8. hét A menedzsment és szakterületi eljárásai- Idõrendi tervezési módszerek
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ- Dr.: Lehotai László : Vállalatgazdaságtan Budapest, 2004 BMF KGK1196I./ II.