Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: német Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Virágh Tibor Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: (ajánlott középfokú A, B vagy C típusú nyelvvizsga, vagy annak megfelelõ nyelvi ismeretek)
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelvvel kiválasztott, a gazdaság fõbb területeit (makroökonómia, mikroökonómia) bemutató témakörök
feldolgozásával. A szakkifejezések és a szakszókincs megismerése és alkalmazása idegen nyelven, idegen nyelvû szakszövegek feldolgozásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
3./5. hét: zárthelyi dolgozat
A félév során 2db 30 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 50%-os teljesítmény szükséges. Egy
elégtelen ZH egyszer pótolható.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Einführung, Wirtschaft, Einige Grundbegriffe, Lexik.
Tabellen, Diagramme, Berichte lesen – Wortschatz, Grammatik
2. Der Wirtschaftskreislauf – Teilnehmer der Wirtschaft
3. Wirtschaftssektoren und ihre Bedeutung, Produktionsfaktoren, Kontrolle
4. Der Markt und seine Funktion, Angebot – Nachfrage – Markt, Zusammenhänge
5. Preis – Preispolitik, Kontrolle
 
Kötelező irodalom: Az oktató által összeállított, és a kurzus résztvevõinek megküldött német nyelvû anyag.
Ajánlott irodalom: Wirtschaft auf Deutsch, BGF távoktatási jegyzet 1. kötet