Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Lakyné Pomázi Ildikó Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG121NK, GGTPU222NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: Az üzleti élet szereplõi számára nélkülözhetetlen üzleti tervezés módszereinek és eszközeinek
megismertetése, a komplex üzleti tervezés belsõ összefüggéseinek bemutatása.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének módja, a vizsgára bocsátás feltétele: Legalább elégséges (2) szintû zh. eredmény.

13. hét a Teljes tananyagból
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Mi az üzleti terv? Kinek készül és mire jó az üzleti terv?
2. 2. A vállalkozás helyzete
3. 3. Az üzletág
4. 4. Piackutatás
5. 5. A termék
6. 6. Reklám, emberi tényezõ, fizikai környezet, termelési folyamat
7. 7. Pénzügyi elemzés
8. 8. A személyzeti munka tervezése
9. 9. Adminisztráció
10. 10. Marketing terv
11. 11. Kockázatbecslés
12. 12. Az üzleti terv szerkezete
13. 13. Zárthelyi dolgozat írása
14. 14. Zárthelyi dolgozat pótlása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: Lakyné Pomázi Ildikó: Üzleti tervezés (oktatási segédanyag)
Ajánlott irodalom: Ernst and Young: Üzleti terv-kalauz
CO-NEX Könyvkiadó és Terjesztõ Kft. 1996.
Szerzõk: E.S.Siegel – B.R.Ford – J.M.Bornstein