Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók holisztikusan láthassák saját mûködésük – érzéseik, gondolataik és viselkedésük - okait és következményeit. A hallgatók szakirodalom megismerésén
keresztül és helyzetgyakorlatok segítségével ismerhetik meg jobban saját mûködésüket és nyerhetnek betekintést másokéba. Megismerhetik az önkifejezés módjait, valamint képessé
válhatnak konstruktív visszajelzések adására. Prezentáción keresztül csoportmunka és önmenedzselési képességek fejlesztése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zh, prezentáció
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Miért fontos az önismeret?
2. Önreflexió. Személyiség és érzelmi intelligencia
3. Énkép

Hallgatói prezentációk
4. Viszonyom a társadalomhoz/ a családhoz/ a társaimhoz. Komfortzóna, Johari-ablak

Hallgatói prezentációk
5. Tudat, tudattalan. Elfojtás, elhárító mechanizmusok.

Hallgatói prezentációk
6. Maslow önmegvalósítás szükséglete, Flow, individuáció folyamata

Hallgatói prezentációk
7. Csoport és együttmûködés, Munkacsoportban betöltött (vezetõi) szerep

Hallgatói prezentációk
8. Konfliktuskezelés

Hallgatói prezentációk
9. önnevelés, önfejlesztés, önmenedzselés

Hallgatói prezentációk
10. Asszertivitás, értõ hallgatás, segítõ visszajelzés

Hallgatói prezentációk
11. zh
12. Problémamegoldás és kreativitás

Hallgatói prezentációk
13. szeretet 5 nyelve.

Hallgatói prezentációk
14. pót zh
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
zh eredmény,
prezentáció értékelése

pótlás utolsó héten.
 
Kötelező irodalom: Forgách József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó
Ajánlott irodalom: Eric Berne (1984): Emberi játszmák. Gondolat Kiadó
Daniel Goleman (2008):Érzelmi intelligencia Háttér Kiadó
Carl Gustav Jung (2000):Az ember és szimbólumai, Göncöl Kiadó
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000