Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Lakyné Pomázi Ildikó Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 7
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: Az üzleti élet szereplõi számára nélkülözhetetlen üzleti tervezés módszereinek és eszközeinek
megismertetése, a komplex üzleti tervezés belsõ összefüggéseinek bemutatása.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének módja, a vizsgára bocsátás feltétele: Legalább elégséges (2) szintû zh. eredmény.

7. hét a Teljes tananyagból
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Mi az üzleti terv? Kinek készül és mire jó az üzleti terv?
A vállalkozás helyzete
Az üzletág
2. 2. Piackutatás
A termék
3. 3. Reklám, emberi tényezõ, fizikai környezet, termelési folyamat
Pénzügyi elemzés
4. 4. A személyzeti munka tervezése
Adminisztráció
5. 5. Marketing terv
Kockázatbecslés
6. 6. Az üzleti terv szerkezete

7. 7. Zárthelyi dolgozat írása
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: Lakyné Pomázi Ildikó: Üzleti tervezés (oktatási segédanyag)
Ajánlott irodalom: Ernst and Young: Üzleti terv-kalauz
CO-NEX Könyvkiadó és Terjesztõ Kft. 1996.
Szerzõk: E.S.Siegel – B.R.Ford – J.M.Bornstein