Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Fenyvesi István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, kereskedelmi és gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt
tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kereskedelem helye és szerepe a gazdaságban
A kereskedelmi vállalkozás fõbb jellemzõi
A kereskedelem kialakulása és fejlõdése, a kereskedelmi szféra sajátosságai
Kereskedelmi vállalkozás létrehozásának körülményei és feltételei
Kereskedelmi formák, értékesítési csatornák
Kereskedelmi vállalkozás tevékenységeinek és folyamatainak tervezése, elemzése
2. Az áru fogalma, jellemzõi, minõsége
Kereskedelmi vállalkozás szervezetének felépítése és mûködtetése
Az áruforgalmazás tevékenységei. Beszerzés, készletezés, értékesítés
Beszerzési, készletezési és értékesítési folyamatok tervezése
Készletezés, készletgazdálkodás
Mennyiségek tervezése, készletszámítások
3. Értékesítés tevékenységei, szervezete
Mennyiségek tervezése, készletszámítások
Vevõkiszolgálás, vevõismeret, ösztönzés
Költségek és árképzés a kereskedelemben
Költségtervezés és árképzés
4. A kereskedelem személyi feltételei
Erõforrás szükséglet tervezése
A kereskedelmi tevékenység finanszírozása
Személyi erõforrások tervezése
5. Piaci kapcsolatok, verseny, piacbefolyásolás
Finanszírozás tervezése
Külpiaci kapcsolatok, külkereskedelem
Ismétlés, összefoglalás
Fogyasztóvédelem
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga: rövid írásos beugró + szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Szelecki György: Kereskedelem-gazdaságtan, GATE Mezõgazdasági Fõiskolai Kar jegyzet Gyöngyös 1999
Ajánlott irodalom: Sókiné dr. Nagy Erzsébet:Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana II. kötet Kereskedelmi szakmai ismeretek, Kereskedelm és Idegenforgalmi Továbbképzõ
Kft., Budapest 2000
 
Egyéb segédletek: Kristóf Lajos: Kereskedelmi számítások példatára Mûszaki kiadó 2008

A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000