Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Dr. Kadocsa György; Vécsey Alexandra;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozás alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek és készségek elsajátítása, segítségnyújtás az üzleti gondolatok megvalósításában
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
10. hét Zárthelyi
13. hét Feladatleadás (Moodle-rendszeren keresztül!) A feladat pontos meghatározása a Moodle-rendszerben megtalálható szorgalmi idõszakban, illetve az elsõ gyakorlaton is
elhangzik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ea: A vállalkozás célja, környezete, a piaci verseny
Gyak: Induló vállalkozás folyamata. Ötletgyûjtés, piaci környezet
2. Ea: A vállalkozás folyamata
3. Ea: A vállalkozás fejlesztése és az optimális üzemméret
Gyak: Háttér tervezési számítások, személyi és szervezeti feltételek
4. Ea: A vállalkozás helyzetértékelése
5. Ea: Válságmenedzselés
Gyak: Üzleti tervezés és a vállalkozás indítása
6. Ea: Csõd, felszámolás, végelszámolás
7. Ea: Vállalkozási formák áttekintése
Gyak: Esettanulmányok feldolgozása
8. Ea: Korlátlan felelõsségû vállalkozások
9. Ea: Korlátolt felelõsségû társaság
Gyak: Innováció a vállalkozásban. Start-up cégek
10. Ea: Zárthelyi dolgozat
11. Ea: Részvénytársaság, Franchise
Gyak: Vállalkozási forma megválasztása (fõbb jellemzõk áttekintése)
12. Ea: Kisvállalkozások szervezése és fejlesztése
13. Ea: Az állami tulajdon szerepe
Gyak: Feladatbeadás a Moodle-n keresztül! (Kérdõív kitöltése a kis- és középvállalkozások versenyképességérõl, illetve a kérdõív alapján 5 oldalasa szöveges elemzés a vállalkozásról) Pontos feladatkiírás a Moodle-rendszerben.
14. Ea: Zárthelyi dolgozat pótlása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli, küszöbértéke 60 % + szóbeli vizsga A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Kadocsa György: Vállalkozások szervezése. Amicus Kiadó, 2013.
Ajánlott irodalom: Hisrich, R.D. – Peters, M.P.: Vállalkozás
 
Egyéb segédletek: Moodle-ba feltöltött ajánlott tartalmak
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000