Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Lakyné Pomázi Ildikó Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111NK, GGTPU212NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: Az üzleti élet szereplõi számára nélkülözhetetlen üzleti tervezés módszereinek és eszközeinek
megismertetése, a komplex üzleti tervezés belsõ összefüggéseinek bemutatása.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének módja, a vizsgára bocsátás feltétele: Legalább elégséges (2) szintû zh. eredmény.

13. hét a Teljes tananyagból
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Mi az üzleti terv? Kinek készül és mire jó az üzleti terv?
2. 2. A vállalkozás helyzete
3. 3. Az üzletág
4. 4. Piackutatás
5. 5. A termék
6. 6. Reklám, emberi tényezõ, fizikai környezet, termelési folyamat
7. 7. Pénzügyi elemzés
8. 8. A személyzeti munka tervezése
9. 9. Adminisztráció
10. 10. Marketing terv
11. 11. Kockázatbecslés
12. 12. Az üzleti terv szerkezete
13. 13. Zárthelyi dolgozat írása
14. 14. Zárthelyi dolgozat pótlása
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: Lakyné Pomázi Ildikó: Üzleti tervezés (oktatási segédanyag)
Ajánlott irodalom: Ernst and Young: Üzleti terv-kalauz
CO-NEX Könyvkiadó és Terjesztõ Kft. 1996.
Szerzõk: E.S.Siegel – B.R.Ford – J.M.Bornstein