Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Késedi Ferenc;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozásgazdaságtan I. GSVG12MTB
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodásmódjának kialakítása. Az elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett a legfontosabb
gyakorlati ismeretek, számítások elsajátítása.


 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tárgyi eszköz-gazdálkodás forgó eszköz-gazdálkodás, munkaerõ-gazdálkodás

Értékcsökkenés számítás, forgási sebesség
2. Költséggazdálkodás, gazdaságosság
Termelésirányítás és gazdaságosság


Önköltségszámítás, fedezeti költségszámítás
kalkuláció
3. Beruházás gazdaságossági számítások
statikus, dinamikus

NPV, BCR, PI, IRR mutatók és számításuk
4. Vagyon Mérleg, Logisztika, Kontrolling

Mérlegelemezés, pénzügyi mutatók
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

1 db sikeres ZH megírása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Francsovics Anna, Kadocsa György: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Kiadó Bp. 2003.
Kadocsa György. Gyakorlati üzemgazdaságatan.Bp. 1999.
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. KJK_Aula Kiadó Bp. 2006.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint