Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Mérnök asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek
kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag
elsajátítása mellett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei
2. Vállalkozási formák
3. Az értékteremtõ termelési folyamat elemei
4. Termelés tervezési számítások
5. A vállalat szervezete
6. Piaci aktivitás, marketing
7. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása
8. Tárgyi eszköz gazdálkodás
9. Forgó eszköz gazdálkodás
10. Munkaerõ gazdálkodás
11. Gazdaságosság fogalma, mérése
12. Beruházás gazdaságossági számítások
13. Termelésirányítás és gazdaságosság
14. Költségszámítás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
11. hét zh
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000